สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้
บริการประกาศโฆษณาย่อย ฟรี
บริการด้านธุรกิจ
     
Search Google
 

ค้นหาข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต


 

 
 

 

ท่านอยู่ในกลุ่มประเภท  บริษัท,ห้างหุ้นส่วน 

กลุ่มร้านค้า (บุคคลธรรมดาหรือ SME) เชิญทางนี้

หมวด : บริการตรวจสอบสินค้า
1 | 2 หน้า
ชื่อองค์กร : 1 - 4 จาก 20
     
1 บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  
  ตรวจสอบคุณภาพ - สินค้า ตรวจสอบและทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบโดย วิธีไม่ทำลาย ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ตรวจสอบถังและระบบก๊าซแอลพีจี และหม้อไอน้ำตามกฏหมาย
  บางแค กรุงเทพฯ โทร.0-2444-3645
 
2 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด  
  บูโร เวอร์ทัส เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้าน QSHE (คุณภาพ, ความปลอดภัย,สุขอนามัย,และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) บูโร เวอริทัส บริการการตรวจประเมินตามข้อกำหนด,การตรวจประเมินเพื่อออกใบรับบองตามมาตรฐและการฝึกอบรม..
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2670-4800
  http//www.sea.bureauveritas.com
 
3 บริษัท แคมพ์เบล (ประเทศไทย) จำกัด
  วิศวกร - ที่ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพวัตถุหรือ สินค้า สำนักงาน ให้การรับรองคุณภาพ .
  ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2641-2077
  http//www.campbell.com.sg
 
4 บริษัท แก๊พอินเตอร์เนชั่นแนลซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน..
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2670-0168
 
5 บริษัท แกรนด์ เซอร์วิส (1993) จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน.
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2212-5922
 
6 บริษัท โกลบอลเซอร์ดิพีเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน..
  อำเภอเมือง นนทบุรี โทร.0-2526-7459
 
7 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน..
  อำเภอบ้านบึง ชลบุรี โทร.038-297302
 
8 บริษัท ควอลิตี้ อิมพรูฟเม้นท์ จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน.
  อำเภอเมือง สมุทรปราการ โทร.0-2385-7991
 
9 บริษัท คิว เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน.
  อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี โทร.0-2961-4444
 
10 บริษัท เคียวริทซึ เทสคอน (ประเทศไทย) จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน..
  อำเภอเมือง นนทบุรี โทร.0-2950-3103
 

 

1 | 2 หน้า


 
 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact :Tel.0-2906-7313 Fax:0-2906-5126
info@friend.co.th

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270

Sponser
 

ADS
120 * 120