สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้
 
บริการประกาศโฆษณาย่อย ฟรี
บริการด้านธุรกิจ
     
Search Google
 

ค้นหาข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต


 

 
 

 

ท่านอยู่ในกลุ่มประเภท  บริษัท,ห้างหุ้นส่วน 

กลุ่มร้านค้า (บุคคลธรรมดาหรือ SME) เชิญทางนี้

หมวด : บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจการเงินการลงทุน
1 | 2 หน้า
ชื่อองค์กร : 1 -20 จาก 40
     
1 บริษัท เอคเซนเชอร์ จำกัด  
  ที่ปรึกษาการบริหารองค์กรและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กรุงเทพฯ
  http://www.accenture.com
 
2 บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด  
  บริษัทที่ปรึกษา
  กรุงเทพฯ
  http://www.mckinsey.com
 
3 บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้คำปรึกษา ทางการเงิน การตลาด และกลยุทธ ทางธุรกิจ
  บางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-2667-3000
  http://www.bcg.co.th
 
4 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด  
  บริการที่ปรึกษา
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2676-5700
  http://www.deloitte.com
 
5 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  
  บริการที่ปรึกษาธุรกิจ..
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2677-2000
 
6 บริษัท เจ พี รูนีย์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
  บริการที่ปรึกษาธุรกิจ..
  ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2251-2323
 
7 บริษัท เอ ที เคียร์เน่ (ประเทศไทย) จำกัด  
  บริการที่ปรึกษาธุรกิจ..
  ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2654-3366
 
8 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  บริการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการลงทุน - ที่ปรึกษาทางการเงิน - ที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - ศึกษาวิจัยด้านธุรกิจและการตลาด
  ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2215-3313-4
 
9 บุซ แอลเลน แฮมิลตัน อิ้งค์  
  Consulting Service IT Business Management Atrategy ให้บริการด้านที่ ปรึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี (Information Technology) ด้านธุรกิจและการบริหาร (Business and Management) และ ด้านยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ (Strategy)
  วัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2653-2255
  http://www.boozallen.com
 
10 บริษัท กรีทเทอร์ส ออฟ สยาม จำกัด
  บริการธุรกิจที่ปรึกษา
  บางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-2233-0143
 
11 บริษัท ไฮ คลาส เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด
  ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านพลังงานให้กับอาคารและโรงงานควบคุม
  อ.เมือง นนทบุรี โทร.0-2914-4273
 
12 บริษัท ไวส์ บิสซิเนส คอนซัลแต็นท์ จำกัด  
  ให้บริการวางระบบบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและอื่น ๆ ( ISO 9001, HACCP , GMP , BRC IoP ) สำหรับบริษัท SMEs ไทย ในราคาที่เข้าถึงได้
  เมือง จ. สมุทรปราการ โทร.02 3854469, 081 9115258
 
13 บริษัท พีเพิล แวลูว์ จำกัด  
  ให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานในราคากันเอง
  แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 02-744-0608
  http://www.peoplevalue.co.th
 
14 SN CPA Consulting Co., Ltd  
  ให้บริการคำปรึกษาทางด้านธุรกิจแบบมืออาชีพ
  Jatujak, Bangkok. 10900 โทรศัพท์ : 66 0-2938-6368
  http://www.snthai.com
 
15 บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด  
  ให้บริการ Consulting เพื่อพัฒนาองค์กรแบบครบวงจร
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2202-4535
  http://www.mhctraining.com
 
16 BLUE OCEAN T&C CO.,LTD  
  ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO
  กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-516-8279
  http://www.paisalgroup.com
 
17 บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
  ให้บริการที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาองค์กร
  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : (02)884-8239
  http://www.deonetraining.com
 
18 บริษัท Data (2008) Studio record จำกัด  
  ผู้ให้คำปรึกษา และ บริการด้าน Media และ งาน IT
  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ : 038-746446-9
  http://www.data2008record.com
 
19 บริษัท เอ.พี.เอส. คอลซัลทันท์ กรุ๊ป จำกัด  
  คลีนิคให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน
  แขวงและเขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ เลขหมาย 02-530-6357, 02-936-7167
  http://www.apsconsult.com
 
20 บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอซโซซิเอชั่น จำกัด  
  MGA ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  กรุงเทพฯ โทรศัพท์ เลขหมาย โทร. 0-2907-9588 , 0-2907-9669
  http://www.mga.co.th
 

 1 | 2 หน้า
 
ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์
โฆษณาย่อย บริการต่างๆ


 
 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact :Tel.0-2906-7313 Fax:0-2906-5126
info@friend.co.th

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270

Sponser
 


ADS
120 * 120