สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้
 
บริการประกาศโฆษณาย่อย ฟรี
บริการด้านธุรกิจ
     
Search Google
 

ค้นหาข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต


 

 
 

 

ท่านอยู่ในกลุ่มประเภท  บริษัท,ห้างหุ้นส่วน 

กลุ่มร้านค้า (บุคคลธรรมดาหรือ SME) เชิญทางนี้

หมวด : บริการรับรองคุณภาพ ISO
1 | 2 หน้า
ชื่อองค์กร : 1 - 4 จาก 10
     
1 บริษัท เอส เอ็ม อี ควอลิตี้เมเนจเมนท์ จำกัด  
  เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน ISO 9001, TS16949, ISO 14001, IEC 17025, OHSAS 18001, SA 8000, GMP & HACCP และการฝึกอบรมเชิงพัฒนาสำหรับองค์กร
  PRAVET BANGKOK
  http://www.sqmc.co.th
 
2 บริษัทศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  
  ให้บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม
  บางแค กรุงเทพฯ โทร.0-2444-3645-59
 
3 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด  
  การตรวจสอบสินค้าเกษตรกรรม การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก การรมยา การตรวจประเมินตามข้อกำหนด ด้านเรือ โรงงานอุตสาหกรรม พลังงาน การตรวจประเมินออกใบรับรองตามแบบมาตรฐาน การตรวจรับรองคุณภาพสินค้า
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2303-6076
  http://www.sea.bureauveritas.com
 
4 บริษัท แคมพ์เบล (ประเทศไทย) จำกัด  
  วิศวกร - ที่ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพวัตถุหรือ สินค้า สำนักงาน ให้การรับรองคุณภาพ
  ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2245-1728
  http://www.campbell.com.sg
 
5 บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด  
  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก บริการรมยาฆ่าแมลง วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า..
  สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0-2222-8407-8
 
6 บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน
  หาดใหญ่ สงขลา โทร.074-024-7550-2
 
7 บริษัท แกรนด์ เซอร์วิส (1993) จำกัด  
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2212-5922
 
8 บริษัท แก๊พอินเตอร์เนชั่นแนลซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน
  สาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2670-0168-73
 
9 บริษัท โกลบอล เซอร์ดิพิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน
  อำเภอเมือง นนทบุรี โทร.0-2526-7459
 
10 บริษัท คอนโทรลยูเนี่ยนเวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้าหรืออาหาร-สำนักงาน
  บางนา กรุงเทพฯ โทร.0-2361-1960-9
 

 1 | 2 หน้า
 
ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์
โฆษณาย่อย บริการต่างๆ


 
 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact :Tel.0-2906-7313 Fax:0-2906-5126
info@friend.co.th

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270

Sponser
 


ADS
120 * 120