สินค้าที่อยู่ในหมวดนี้
 
บริการประกาศโฆษณาย่อย ฟรี
บริการด้านธุรกิจ
     
Search Google
 

ค้นหาข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต


 

 
 

 

ท่านอยู่ในกลุ่มประเภท  บริษัท,ห้างหุ้นส่วน 

กลุ่มร้านค้า (บุคคลธรรมดาหรือ SME) เชิญทางนี้

หมวด : ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
1 | 2 หน้า
ชื่อองค์กร : 1 - 4 จาก 10
     
1 บริษัท เอคเซนเชอร์ จำกัด  
  ปรึกษาอุตสาหกรรม
  กรุงเทพฯ
  http://www.accenture.com
 
2 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
  ที่ปรึกษา บริหารการจัดการ
  กรุงเทพฯ
  http://www.ftpi.or.th
 
3 บริษัท คิด เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด  
  บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ ISO สำหรับสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  http://www.siamsafety.com
 
4 ทีไอซี 2002 วิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยี แอนด์รีเสริซท์ (ประเทศไทย)  
  เป็นบริษัทให้คำปรึกษา ดูแลงานประเภทกฎหมาย บัญชี อุตสาหกรรม ก่อสร้าง บริหารการจัดการด้านแรงงาน อบรมสัมนา วิชาชีพ และ งานใบอนุญาตต่าง ๆ และสวัสดิการ งานสาธารณสุข แหล่งประกอบการ งานเอ็นจิเนียร์อุตสาหกรรม งานอนามัย-สุขภาพ พนังงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ประเมินราคาเครื่องจักร-ที่ดิน-สินทรัพย์ ปรับปรุงโครงสร้างและการลงทุนในอุตสาหกรรม แปลเอกสารตามมาตรฐานสัญญาการค้าต่าง ๆ เฉพาะด้านต้องการ การส่งออก (ใน-ต่างประเทศ) บริการเดินรถ ศูนย์การอบรมทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย มิชิแกน (HS) วิจัย
  พญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2279-8937
  http://www.tic2002industryandresearch.co.th
 
5 บริษัท กุลภัทรเอ๊กซเบิรด เซอร์วิส จำกัด  
  อุตสาหกรรม-ที่ปรึกษา..
  ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2215-8772
 
6 บริษัท ครีซิทีฟ จำกัด  
  อุตสาหกรรม-ที่ปรึกษา
  บางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0-2886-6408-9
 
7 บริษัท คล็อคเนอร์ไทยแลนด์ จำกัด  
  อุตสาหกรรม-ที่ปรึกษา
  บางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-2234-1940-1
 
8 บริษัท คาแทค จำกัด
  อุตสาหกรรม-ที่ปรึกษา
  บางนา กรุงเทพฯ โทร.0-2751-5628
 
9 บริษัท เคป บางกอก จำกัด  
  อุตสาหกรรม-ที่ปรึกษา
  ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2939-8646
 
10 บริษัท เจริญลาภ (2005) จำกัด
  อุตสาหกรรม-ที่ปรึกษา
  อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี โทร.0-2980-8635
 
11 บริษัท มังกร คอนซัลเทนซี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
  บริการที่ปรึกษา QMS/ISO9001, EMS/ISO14001, ISO/TS16949, พร้อมจัดทำเอกสารระบบภายในองค์กร, ฝึกอบรมข้อกำหนดของไอเอสโอ, ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน และดำเนินการตรวจติดตามภายในพร้อมรายงานสรุปผล, บริการจัดทำบัญชี - ยื่นแบบภาษีสรรพกร - ดำเนินการด้านเอกสารระบบบัญชี, จัดทำงบดุลประจำปี, พร้อมตรวจสอบบัญชีผู้รับอนุญาติ, บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี, บริการดำเนินการขออนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยวิศวกรวิชาชีพ และบริการให้คำปรึกษาด้านพาณิชกรรม, อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์
  อำเภอเมืองชลบุรี โทรศัพท์ 0812540287
  http://mangkornconsultancy.blogspot.com
 

 

1 | 2 หน้า


 
 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact :Tel.0-2906-7313 Fax:0-2906-5126
info@friend.co.th

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270

Sponser
 


ADS
120 * 120